Projekty unijne


Aktualne zapytania ofertowe:
brak aktualnych zapytań

Rozstrzygnięte zapytania ofertowe:

Realizacja usługi audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy EMES Zbigniew Semeniuk poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej” 26-10-2018

Zapytanie ofertowe: ZAPYTANIE_ POPW 1.4. etap I _usługa audyt. i strategia._26-10-2018[41268]
Informacja o wyniku postępowania: 2018-11-09_informacja o wyborze wykonawcy_POPW dz. 1.4. etap I